Zabawa
Zabawa we wczesnym dzieciństwie jest najlepszą podstawą sukcesu w szkole. Rozwija wszystkie niezbędne umiejętności uczenia się.
Aktywność
Nasze działania będą wyzwaniami dla Twojego dziecka, które obudzą w nim kreatywność.
Edukacja
Nasz żłobek zapewnia działania edukacyjne które utrzymują zaangażowanie dzieci poprzez zabawę.

Kilka słów o Naszej Placówce

Więcej


Zajmujemy się:

Nauką poprzez zabawę

Uczenie się przez zabawę zawiera takie elementy jak działanie i poznawanie.

Usługi edukacyjne

Celem edukacji jest rozwój dziecka a nie gromadzenie przez niego punktów…
(ocen, gwiazdek itp.).

Gry i zabawy

Gry i zabawy towarzyszą dziecku od pierwszych miesięcy jego życia

Profesjonalna opieka

Nasza kadra poświęca się w pełni dla Państwa pociech.

Miłość i troska

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie oraz zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa.

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna odgrywa w naszym życiu ogromną rolę, staramy się to wpajać dziecią od najmłodszych lat.


Profesjonalny Żłobek
w Żyrakowie

Więcej

Nadal nie jesteś przekonany ?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej placówki, zapraszamy do kontaktu a także
odwiedzin z Państwa pociechą.

 

REKRUTACJA DO GMINNEGO ŻŁOBKA W ŻYRAKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja dzieci do żłobka na nowy rok szkolny 2019/20 trwać będzie od 20 maja 2019 r. (od godz. 9:00) do 31 maja 2019r. (do godz. 15:00).

Zasady rekrutacji do żłobka oraz wnioski dostępne będą:

- na stronie internetowej www.zlobekzyrakow.pl

w zakładce Rekrutacja

- w żłobku na tablicy ogłoszeń oraz u dyrektora żłobka.

Wnioski oraz oświadczenia rodziców można składać u dyrektora lub opiekunek w Gminnym Żłobku w Żyrakowie w godzinach pracy żłobka.

Zapraszamy do naszego żłobka dzieci od 5 miesięcy do lat 3 zamieszkałe na terenie Gminy Żyraków.

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Informacje dodatkowe:

Postępowanie rekrutacyjne do żłobka na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w żłobku.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do żłobka zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka (do 24 maja 2019r.).
Tych dzieci nie dotyczą dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 13 czerwca 2019r. o godz. 9:00. na tablicy ogłoszeń w żłobku.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata (w formie pisemnego oświadczenia) woli przyjęcia do żłobka odbywać się będzie od dnia 6 do 12 czerwca 2019r.