Nasze Projekty

Projekt Edukacyjny SensoSmyki

Pragnąc zapewnić naszym podopiecznym jak najszersze możliwości rozwojowe, nasza placówka od początku swojego istnienia bierze udział w różnych projektach edukacyjnych.

W bieżącym roku żłobkowym przystępujemy do Drugiej Edycji Projektu Edukacyjnego SensoSmyki.
Jego autorkami są Anna Wiktor-Stępień oraz Agnieszka Bugajska. Celem projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi oraz inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

Projekt podzielony jest na cztery bloki tematyczne: jesień, zima, wiosna, lato, które dzielą się na zadania.
O wyborze zadań do realizacji dla swojej grupy decydują opiekunowie, aby osiągnąć jak najlepsze efekty pracy               z dziećmi. Następnie relacja z wykonania danego etapu projektu przekazywana jest do organizatora.

Dzieciom, Rodzicom i Opiekunom życzymy świetnej zabawy i owocnej współpracy.

Regulamin Projektu Edukacyjnego SensoSmyki

 

Skip to content