Nasze Projekty

 

Projekt Edukacyjny SensoSmyki IV

Nasza placówka od początku swojego istnienia bierze udział  w różnych projektach edukacyjnych, pragnąc zapewnić naszym podopiecznym jak najszersze możliwości rozwojowe.

W bieżącym roku żłobkowym przystępujemy trzeci raz do projektu, który bardzo pasuje do ideii naszej placówki, czyli do Czwartej Edycji Projektu Edukacyjnego SensoSmyki. Jego autorkami są Anna Wiktor-Stępień oraz Agnieszka Bugajska. Celem projektu jest dostarczenie dzieciom żłobkowym oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi oraz inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

Projekt podzielony jest na cztery bloki tematyczne: jesień, zima, wiosna, lato, które dzielą się na zadania. O wyborze zadań do realizacji dla swojej grupy decydują opiekunki, aby osiągnąć jak najlepsze efekty pracy z dziećmi. Następnie relacja z wykonania danego etapu projektu przekazywana jest do organizatora na jego mediach społecznościowych.

Dzieciom, Rodzicom i Opiekunom życzymy dobrej zabawy i owocnej współpracy.

 

 

 

Skip to content