Organizacja

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub 4. rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30 przez 11 miesięcy w roku i zapewnia opiekę względem każdego dziecka do 10 godzin dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyłączeniem miesięcznej przerwy urlopowej przypadającej w miesiącach letnich (lipiec lub sierpień), której termin ustala dyrektor Żłobka.

Żłobek przystosowany jest do przyjęcia 61 dzieci w podziale na odpowiednie grupy wiekowe. Wszystkim dzieciom podczas pobytu w żłobku zapewnia się cztery posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.

Organizację dnia pracy placówki określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych rozwoju dziecka oraz świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, profilaktycznych i żywieniowych oraz wychowawczo – edukacyjnych.

Skip to content