Uroczyste Otwarcie Budynku Kulturalno-Oświatowego w Zawierzbiu

23 czerwca 2022 r. nastąpiło Uroczyste Otwarcie Budynku Kulturalno-Oświatowego w Zawierzbiu. W wybudowanym budynku w 2019 r. został otwarty Gminny Żłobek w Żyrakowie, zaś w dalszej części inwestycji powstało piętro składające się z takich pomieszczeń jak: biuro Sołtysa, siedziba Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia”, kuchnia i sala konferencyjna oraz kolejny oddział żłobka. Wszystkich zgromadzonych gości oficjalnie powitał Wójt Gminy Żyraków Pan Marek Rączka. Następnie odbyło się przecięcie wstęgi i poświęcenie pomieszczeń górnej części budynku przez ks. Andrzeja Surowca – Proboszcza Parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy. W dalszej części spotkania podziękowano wykonawcom inwestycji – Adamowi Bieszczadowi i Sylwestrowi Nyklowi z Firmy ADRES, Stanisławowi Baranowi – Inspektorowi Budowlanemu oraz ks. Andrzejowi Surowcowi. Z kolei Pani Maria Ciba – Prezes Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia” i Pan Jerzy Czerepak – Sołtys wsi Zawierzbie słowa podziękowania skierowali do Wójta i jego Zastępcy Grzegorza Reguły, Pani Marii Bodzioch – Przewodniczącej Rady Gminy Żyraków oraz Pani Katarzyny Wilk – podinspektora ds. Inwestycji w Urzędzie Gminy Żyraków. W słowach wdzięczności za kolejną udaną inwestycję głos zabrali również Pan Łukasz Poproch – Sołtys wsi Żyraków i Pani Małgorzata Wójcik również w imieniu mieszkańców Zawierzbia.

W spotkania gościnnie wystąpił Gminny Zespół Artystyczny działający przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Na tą okoliczność w nowych pomieszczeniach została przygotowana wystawa zdjęć przedstawiająca poszczególne etapy powstawania górnego piętra budynku.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Żyraków, Gminny Żłobek w Żyrakowie, Sołectwo Zawierzbie, Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia” i Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie.

Skip to content