Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Miło nam poinformować, że nasza placówka przystąpiła do realizowanego i współtworzonego ogólnopolskiego projektu skriningu rozwoju małego dziecka przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych i Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności    i Zdrowia – ICF.

Skip to content