Nagroda dla opiekunki w Gminnym Żłobku w Żyrakowie

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak

Tę prawdę w swoje działania wprowadza Gminny Żłobek w Żyrakowie. To miejsce gdzie priorytetem są potrzeby i prawa dziecka.

Zaangażowanie dyrektorki i całej kadry opiekuńczo-wychowawczej w tworzenie środowiska bezpiecznego, kreatywnego i przyjaznego dla podopiecznych zostało docenione w programie „Premia dla Opiekuna” – edycja maj 2021 r., w którym zwycięstwo przypadło Pani Katarzynie Broniec, opiekunce w Gminnym Żłobku w Żyrakowie.

Pani Katarzyna B. podejmuje wiele aktywności na rzecz środowiska dzieci, które są motorem i motywacją dla całej kadry, a dzięki dobrej współpracy z dyrektorką żłobka możliwe do realizacji.

Dyrektorka doceniając zaangażowanie P. Katarzyny złożyła wniosek opisując w nim działania i nominując ja właśnie do nagrody.

Konkurs „Premia dla opiekuna” został zorganizowany przez I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych, którego placówka jest członkiem. Informację o nagrodzie przekazał osobiście prezes Stowarzyszenia Pan Robert Wilczek podczas rozmowy telefonicznej: „…W dawaniu nie ma nic przyjemniejszego od uśmiechu, radości na twarzy drugiej osoby. Cieszymy się, że możemy przekazać trochę radości i szczęścia…”

Współpraca żłobka ze stowarzyszeniem daje możliwość poszerzania kompetencji dla opiekunek i reszty pracowników poprzez organizowane liczne szkolenia, wymianę doświadczeń, konkursy oraz stanowi inspiracje do dalszych działań na rzecz dzieci.

Skip to content