Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka w Żyrakowie

Decyzją Organu Prowadzącego, od 18 maja zostaje uruchomiony
Gminny Żłobek w Żyrakowie. Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek i spełniają warunki przyjęcia zostaną objęte opieką w placówce.

Wytyczne oraz niezbędne zgody i oświadczenia znajdują się w załącznikach.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z nimi, podpisanie i przesłanie skanu lub ich zdjęcia na adres zlobek@zyrakow.pl lub zlobekzyrakow@gmail.com do 15.05.2020r. (piątek)

Dyrektor

Gminnego Żłobka w Żyrakowie

Aldona Kowalik

Załączniki:

  1. Wytyczne dla rodziców 
  2. Zgody dla rodziców