REKRUTACJA DZIECI

Dyrekcja Gminnego Żłobka w Żyrakowie ogłasza nabór dzieci do żłobka na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja obejmuje dzieci w wieku
od 5. m-cy do 3. roku życia.

Wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka prosimy pobierać ze strony internetowej lub
w żłobku i składać u dyrektora żłobka
lub u opiekunek w żłobku w terminie
od 2 do 30 marca 2020 roku.

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej żłobka w zakładce
„Dla Rodzica” – Informacja o rekrutacji