Otwarto i poświęcono pierwszy Gminny Żłobek w Żyrakowie.

W dniu 9 lutego 2019r. odbyła się w naszej Gminie podniosła uroczystość.
Otwarto i poświęcono pierwszy Gminny Żłobek w Żyrakowie. Placówka mieści się w nowo wybudowanym budynku Kulturalno-Oświatowym w Zawierzbiu. Instytucja dedykowana najmłodszym mieszkańcom może docelowo objąć opieką 45 dzieci do lat 3 i została sfinansowana w połowie z rządowego programu „Maluch Plus”.

 

 

Na to niecodzienne wydarzenie przybyły Władze Gminy w osobie Wójta Pana Marka Rączki i jego zastępcy Grzegorza Reguły oraz wielu znakomitych Gości, a także mieszkańców gminy wraz ze swoimi pociechami. Wśród nich znaleźli się m.in.: wicewojewoda podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz, Jan Warzecha – Poseł na Sejm RP, Pani Beata Magiera – Dyrektor Biura Poselskiego Zdzisława Gawlika – Posła na Sejm RP, Piotr Chęciek – Starosta Powiatu Dębickiego oraz Radni Powiatowi, Burmistrz miasta Pilzna – Pani Ewa Gołębiowska, Wójt Gminy Dębica – Stanisław Rokosz, Wiceburmistrz miasta Dębica – Maciej Małozięć. Na uroczystość została zaproszona również pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która nie mogła uczestniczyć w otwarciu, dlatego przekazała na ręce Wójta Marka Rączki list z podziękowaniami za zaproszenie.
Ponadto w uroczystości udział wzięli Radni Gminy Żyraków, pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy, dyrekcja żłobka wraz z pracownikami i lokalne media.
Uroczystość rozpoczęło przywitanie zebranych gości przez Wójta Gminy Żyraków.
Kulminacyjnym punktem otwarcia nowego obiektu było symboliczne przecięcie wstęgi przez Panią Wicewojewodę Podkarpackiego, Posła na Sejm RP – Jana Warzechę, Wójta Gminy Żyraków – Pana Marka Rączkę , Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Marię Bodzioch oraz Pana Jerzego Czerepaka. Poświęcenia budynku dokonał proboszcz parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy – ks. Józef Wątroba.
Zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach gratulowali władzom Gminy tak ważnej i udanej inwestycji, a dzieciom i pracownikom życzyli radości z pobytu w nowej placówce.
Dyrektor Gminnego Żłobka wraz z Wójtem wręczyli podziękowania wszystkim , którzy włączyli się w realizację i uruchomienie placówki. Znaleźli się wśród nich: Jerzy Czerepak – Sołtys Zawierzbia i Radny Gminy Żyraków, Bronisław Ryś i Mariusz Ryś – Właściciele Firmy BRONBUD z Podleszan – wykonawcy budynku, Helena Derbisz – Rzeczoznawca, Zapobiegawczego Oddziału Nadzoru Sanitarnego w Dębicy, Marcin Radzik – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, Jan Moskal – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, Wojciech Stobierski z Państwowej Straży Pożarnej z Dębicy, Kinga Zielińska-Madej – mgr arch. z Pracowni architektonicznej ARTIST, Katarzyna Wilk – Podinspektor ds. inwestycji, Stanisław Baran – Inspektor Nadzoru Budowlanego
Pani Dyrektor Żłobka – mgr Aldona Kowalik zapewniła zebranych gości o jakości sprawowanej opieki nad małymi podopiecznymi:
„Gminny Żłobek w Żyrakowie z siedzibą w Zawierzbiu jest i będzie naszą wizytówką,
a stworzone w nim warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, a nam sprawować należytą opiekę nad ich rozwojem i z wiarą patrzeć
w przyszłość.
Szanowni Państwo, kierować taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Pragnę wszystkich zapewnić, że wspólnie z całym personelem poczynimy wszelkie starania, aby ten żłobek był placówką godną zaufania rodziców, miejscem, gdzie dziecko jest najważniejsze i czuje się bezpiecznie. Inspiracją dla naszej pracy będą słowa wybitnego pedagoga – Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
Po zakończeniu części oficjalnej goście mieli okazję zwiedzić pomieszczenia żłobka, przygotowane z największą starannością.
Włodarze Gminy dziękują za wsparcie i współorganizację Stowarzyszeniu „Dla Zawierzbia”, pracownikom ZOFA pod kierownictwem Pana Leszka Połomskiego i dyrektorowi CKiP
w Żyrakowie Anecie Domaradzkiej wraz z zespołem.
Dziękujemy również jednostce OSP w Żyrakowie i Policji za zadbanie o bezpieczeństwo
w ruchu drogowym w najbliższym otoczeniu placówki.

« z 3 »

 

Skip to content